פעילויות תרבותיות

לא נמצאו פוסטים.

בשנים האחרונות מתנהל מאבק נגד צה"ל בשדה התרבותי והתקשורתי. המענה של עמותת קונצנזוס הוא פעילות בזירה התרבותית, על ידי הצבת אלטרנטיבה לגיבוי חיילי צה"ל. קונצנזוס נאבקת בסרטים תיעודיים שקריים, כמו 'חמש מצלמות שבורות' ו'גנין ג'נין', כמו גם סרטים עלילתיים כמו 'וואלס עם באשיר' ו'לבנון'.