פעילויות חינוכיות

לא נמצאו פוסטים.

עמותת קונצנזוס פועלת להעלאת המוטיבציה לשירות חובה ומילואים, ע"י מפגשים עם בני-נוער וצעירים מהחברה הישראלית. הנכונות לשירות הצבאי היא יסוד עליו נשענת החברה הישראלית.