קונצנזוס – לוחמים למען לוחמים

עמותת קונצנזוס הוקמה בשנת 2011 ע"י קצינים במילואים, הרואים בחשיבות רבה את המשך קיומו של צה"ל כצבא העם, ומתוך כך את שותפותם של האזרחים בתמיכה וגיבוי ציבורי, מורלי, תקשורתי ובעת הצורך משפטי, ללוחמי ומפקדי צה"ל. העמותה היא א-פוליטית והיא פועלת במישור הציבורי, התרבותי, המשפטי והחינוכי, כדי לשמור את צה"ל בקונצנזוס.